Vetenskapsrådet
"Man ska vara på sin vakt mot ingenjörer: De börjar med en symaskin och slutar med en atombomb."
- Marcel Pagnol
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
April 2008 Nr 3

<span class="bldtextfoto">Foto: </span>

Lobbyister behöver uppförandekod – liksom nanoforskare

<span class="bldtextfoto">Foto: Hans Doverholm</span>Öppenhet är viktigt, anser EU-minister Cecilia Malmström. För lobbyister såväl som för nanoforskare.

DEBATT
I Sverige har vi en lång tradition av öppenhet. Vi har grundlagar som slår fast vår yttrandefrihet, informationsfrihet, rätten att tala med media och rätten att få tillgång till dokument. Dessa rättigheter kallar vi i vardagligt tal för offentlighetsprincipen och det är en princip som jag vågar påstå att alla svenskar är väl bekanta med. Frågan om öppenhet inom EU har därför av naturliga skäl varit en prioriterad fråga för Sverige.

Under vårt första år som medlem drev vi vår öppenhetslinje i flera processer i EG-domstolen när det gäller öppenhet och tillgång till dokument. I de flesta fall var vi lyckosamma. Aktivt arbete från Sverige och andra öppenhetsvänner ledde sedan också till att principen om allmänhetens tillgång till EU-dokument kunde förhandlas in i Amsterdamfördraget 1997.

Öppenhet extra viktigt inom forskning

Ett område där det är extra viktigt med öppenhet är inom forskningen. Nya vetenskapliga områden öppnar nya möjligheter men skapar också nya problem. Ny forskning måste göras med hänsyn tagen till etiska principer för att inte skada allmänhetens tilltro till vetenskapen. Ett sådant nytt område är nanoteknologin.

På ett område som är så komplicerat och kontroversiellt är det extra viktigt med oberoende information och öppenhet kring hur beslut fattas. Det är viktigt att allmänheten kan ta del av beslut kring hur forskningen går till och vilka framsteg som görs.

Uppförandekod för nanoforskning

EU har tagit initiativ också när det gäller dessa svåra frågor.I maj 2007 presenterades dokumentet "The European Research Area: New Perspectives". Kommissionen initierar här en bred debatt om hur vi kan göra Europa till ett gemensamt attraktivt forskningsområde. När det gäller nanoteknologi godkände rådet ambitionen att ta fram en åtgärdsplan för nanoteknologi. Detta arbete har resulterat i, inte bara en åtgärdsplan, utan också en uppförandekod för ansvarsfull nanoforskningöppnas i nytt fönster.

Nuvarande kommission har också åtagit sig att skapa en politik för att återknyta kontakten mellan Europa och dess medborgare som ska överbrygga gapet som gör att många människor har svårt att förstå EU. Det är mot den bakgrunden kommissionär Sim Kallas initierat tanken på ett så kallat European Transparency Initiative (ETI).

Initiativet har fyra bärande delar: Ökad öppenhet när det gäller hur EU:s fonder används, ökad öppenhet om deltagande och inflytande för olika särintressen (det vi i vardagligt tal kallar lobbyister), riktlinjer för service vid myndigheter och tillgången till offentliga dokument.

Uppförandekod även för lobbyister

Lobbyisternas aktivitet har kommit att bli ett centralt ämne i ETI. I dag finns 15 000 lobbyister i Bryssel och de har en mycket viktig roll i beslutsprocessen. De tillför nya perspektiv som annars kanske inte kommit med i processen. Samtidigt är det naturligtvis viktigt med öppenhet också på detta område. Detta försöker kommissionen nu uppnå. Bland annat ska ett frivilligt register över lobbyister införas. Ett sådant register finns redan sedan lång tid tillbaka i Europaparlamentet. En uppförandekod ska också tas fram. Detta kommer beröra beslutsfattandet på forskningsområdet eftersom många lobbyister är verksamma där.

Öppenhet är en grundläggande förutsättning för att medborgarna ska kunna delta effektivt i den politiska processen i en demokrati och är nu viktigare än någonsin. Ny teknik, såsom nanoforskning, gör vikten av insyn och öppenhet extra tydlig. EU är på god väg att bli mer öppet men vi måste i framtiden hitta fler sätt att garantera att öppenhet och opartisk information bidrar till ökad delaktighet.

Öppenhet är nödvändigt för att politiker ska kunna fatta bra beslut och för att medborgarna ska känna förtroende för besluten. Det är extra viktigt när det handlar om forskning som är komplicerad och kontroversiell.

Cecilia Malmström
EU-minister

Datum: 2008-03-31
Skriv ut Här är uppförandekoden

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.