Vetenskapsrådet
"Man ska vara på sin vakt mot ingenjörer: De börjar med en symaskin och slutar med en atombomb."
- Marcel Pagnol
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
April 2008 Nr 3

<span class="bldtextfoto">Foto: </span>

Svante Björck vill uppnå "flow"

Svante Björck har koll på geologin, som här på Färöarna.

RÅDSPROFILEN
Vem är det egentligen som tar beslut om vilka som ska får forskningsmedel från Vetenskapsrådet? I Tentakels serie Rådsprofilen, får du träffa alla ledamöter i ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap. Möt Svante Björck.
Vad betyder det för dig att sitta i ämnesrådet, Svante Björck?
– Jag får göra vissa omprioriteringar av min verksamhet och jobba mer, men jag får också större inflytande. Det är viktigt att aktiva forskare från hela det grundvetenskapliga fältet försöker påverka Vetenskapsrådets tilldelnings-, informations- och forskningspolitik. Det är mycket viktigt att grundforskningen lyfts fram som en viktig kulturell och kreativ aktivitet i dagens finansorienterade värld, och som basen för kunskapssamhället. Där är Vetenskapsrådet är – eller borde åtminstone vara – den svenska huvudaktören.
 
Vilken är den viktigaste forskningspolitiska frågan?
– Att lyfta fram tjusningen (och nyttan) med den nyfikenhetsbaserade forskningen. Ökade resurser till fakulteterna, ökade resurser till unga forskare (postdoktor) samt en ökad beviljandegrad i Vetenskapsrådets beredningsgrupper.
 
Vad brinner du för?
– Att få känna ett engagemang, så när det gäller forskning: att försöka lösa ett definierat vetenskapligt problem i samarbete med kolleger/doktorander och få uppleva det som Georg Klein beskrev som "flow", där omvärlden upphör att existera och lösningen på problemet är det enda som är viktigt! Jag brinner därför också för att andra skall få känna och njuta av detta "flow".
 
Vad arbetar du själv med?
– Jag arbetar med klimat- och miljöhistoria under de senaste 130 000 åren, speciellt klimat- och havsnivåförändringar samt Östersjöns historia. Bland annat försöker jag analysera hur klimatet har varierat på de båda halvkloten – längs Atlanten från Grönland till Antarktis via atlantiska öar – under vår nuvarande värmeperiod för att förstå processerna och klimatkopplingarna mellan norr och söder. Detta är ett mycket aktuellt internationellt forskningsämne och i höstas fick jag till exempel Uppsala universitets Björkénska prislänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för denna forskning.
 
Vad vet dina kollegor inte om dig?
– Ja, det kan man fråga sig eftersom jag är ganska öppen om mig själv men jag tror inte att så många känner till att jag är lite "blyg" och tillbakadragen i större diskussionsgrupper, till skillnad från mitt agerande i mindre grupper. Jag försöker undvika att upprepa mig, vilket kan hämma mig i diskussioner. Jag har ett stort behov av att vara rationell, både i handlande och tanke, vilket kanske inte är så uppenbart. Mitt behov av integritet yttrar sig också genom att jag ofta vill vara för mig själv, vilket kanske inte alltid är så tydligt.

 
Namn: Svante Björck.
Ålder: 60 år.
Yrke: Professor i kvartärgeologi vid Lunds universitet.
Bostad: Gatuhus i gamla Lund.
Familj: Sambo med två döttrar, två bröder med familj.
Intressen: Läsning, film, svampplockning, matlagning, fotboll, segling, exotiska platser och kulturer, och sist men inte minst människor.

 
Fotnot: Möt tidigare Rådsprofiler:
Billy Fredrikssonlänk till annan webbplats
Kerstin Johannessonlänk till annan webbplats
Johan Håstadlänk till annan webbplats
Ethel Forsberglänk till annan webbplats
Ann-Chrisin Paulöppnas i nytt fönster

Eva Högström

Datum: 2008-03-31
Skriv ut

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.