Vetenskapsrådet
"Vetenskapen blir egentligen intressant först vid den gräns där den upphör."
- Justus von Liebig
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
Feb 2008 Nr 1

Sälj in doktorer till näringslivet!

<span class="bldtextfoto">Foto: Sofia Günther</span> Redaktör Eva Barkeman.

Vetenskapsrådet har just satsat 200 miljoner kronor på 19 forskarskolor, som ska göra doktorander till bättre forskare genom diverse former av samverkan och förkovran. (Läs om några nystartade forskarskolor i Lund i det här numret av Tentakel.)
Allt fler doktorer släpps ut från universiteten och högskolorna — som ett svar på förra regeringens önskemål att bland annat kompensera för 40-talisternas pensionsavgångar i den akademiska världen.

Ändå talas det överallt om att man måste öka intresset för naturvetenskap och teknik bland de unga — allt från nya rektorn på KTH (läs intervjun med honom i nästa nummer av Tentakel) till forskningsministern i Japan. Kisaburo Tokai går till och med så långt i sin iver att locka ungdomar, att han hoppas att det finns utomjordingar. På så vis MÅSTE intresset för rymden och vetenskapen helt enkelt öka...

Men även om politiker och ungdomar till slut förstår att naturvetenskap och teknik är åtråvärt — både för nyfikenheten, den tekniska utvecklingen och samhället i stort, så finns det en aktör kvar som måste förstå det: Näringslivet!I artikeln "Är det lönt att doktorera?" i det här numret anar man hur företagen stundom fortfarande ser doktorer som insnöade specialister — överkvalicerade utan social kompetens...

Kåre Bremer, rektor på Stockholms universitet, lovar att han tar studenternas önskemål om bättre koppling till näringslivet på största allvar. Men då är det nog dags att gå ut och föra kampanj, inte bara riktad till ungdomarna utan även till den äldre befolkningen — de som sitter i styrelserummen...

Eva Barkeman
Redaktör för tidningen Tentakel

Datum: 2008-01-28
Skriv ut

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.