Vetenskapsrådet
"Vetenskapen blir egentligen intressant först vid den gräns där den upphör."
- Justus von Liebig
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
Feb 2008 Nr 1

<span class="bldtextfoto">Foto: Tommy Westberg</span> Allt fler nyblivna doktorer släpps ut. Men var tar de vägen sedan?

Är det lönt att doktorera?

<span class="bldtextfoto">Foto: SU/Kollage</span>Kåre Bremer, Birgitta Åkerman och Stefan Nordlund är alla vid Stockholms universitet. Curt Wichmann är bergsingenjör i näringslivet.

<span class="bldtextfoto">Foto: SCB</span>Antalet doktorander har ständigt ökat sedan 1960-talet. (Klicka på bilden för en större version.)

Antalet forskarutbildade har ökat kraftigt de senaste åren. 1997 tog 1 800 personer doktorsexamen. 2006 var det hela 2 760 personer som tog doktorsexamen. Men lönar det sig att disputera?
Enligt HSV:s rapport Forskarutbildades etablering på arbetsmarknadenlänk till annan webbplats som släpptes i november, hade 79 procent av dem etablerat sig på arbetsmarkanden tre år efter examen och 85 procent fem år efter examen. (Studien omfattar de drygt 4 600 personer som disputerade i Sverige åren 2000 och 2002.)

Ungefär en tredjedel undervisar på universitet och högskola och en tredjedel arbetar inom den privata sektorn.

— Arbetsmarknaden för disputerade har inte varit så bra som vi trodde, säger Stefan Nordlund, dekanus vid den naturvetenskapliga fakulteten i Stockholm.

För stor forskarutbildning?

Den stora satsningen på forskarutbildning 2002 och 2003 var en medveten strategi från regeringen, med motiveringen att allt fler forskarutbildade är verksamma utanför högskolan, samt de stora pensionsavgångarna framöver.

— Forskarutbildningen är för stor i förhållande till behovet, säger Curt Wichmann, geolog och bergsingenjör vid Nitrokonsult, som medverkade vid Stockholms universitets arbetsmarknadsdag i december.
— Vi behöver folk som kan jobba.

Mellan raderna anar man bilden av en doktor som lite insnöad och för specialiserad.

Är det lönt att doktorera, Kåre Bremer, rektor vid Stockholms universitet?
— Klart vi uppmuntrar till forskarutbildning! Men näringslivet och den offentliga sektorn måste bli bättre på att ta tillvara de forskarutbildade, till exempel i regeringskansliet — de är inte särskilt lysande på det... Det behövs fler forskarutbildade i samhället!

Både han och Stefan Nordlund lyfter fram disputerade forskare som kreativa och initiativtagande.
— De har utvecklat en god analytisk förmåga och bär med sig en bra verktygslåda.

Det gäller bara att få arbetsmarknaden att förstå det.

Har relevanta jobb

För naturvetare på grundnivån ser det  ljusare ut. Enligt studievägledare Birgitta Åkerman efterfrågas naturvetare alltmer och geovetare är till och med en bristvara. Flera examensarbetare vid institutionen för geologi och geokemi i våras fick jobb innan de var klara.

För att få veta hur det gått för tidigare studenter vid Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet, skickade studievägledaren Birgitta Åkerman ut en enkät till 1146 studenter som gjorde examensarbete 2002-2005 (60 procent svarade). Enligt slutrapporten Efter studierna IVlänk till annan webbplats anser sig 80 procent ha relevanta jobb.

Saknar näringslivskoppling

Ändå svarade majoriteten (63 procent) att de saknade något i utbildningen. Många tyckte att det saknades koppling till arbetslivet och efterlyste framför allt en bättre kontakt med arbetsmarknaden i form av praktik och studiebesök på möjliga arbetsplatser samt gästföreläsare från näringslivet.

— Vi tar dessa frågor på stort allvar, säger rektor Kåre Bremer. Det är en gammal syn att universiteten bara ska stå för utbildningen och sen låta studenterna hitta jobb på egen hand. Nu levererar vi hela utbildningspaket som även omfattar en ingång till arbetsmarknaden. Anställningsbarhet är ett primärt mål i vår verksamhetsplan.

Källa: SCB

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.