Vetenskapsrådet
"Vetenskapen blir egentligen intressant först vid den gräns där den upphör."
- Justus von Liebig
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
Feb 2008 Nr 1

<span class="bldtextfoto">Foto: Stockxpert</span>Med forskarskolor får doktoranderna undervisning i forskning – och en plattform för samverkan med andra forskarstuderande.

19 nya forskarskolor

<span class="bldtextfoto">Foto: vetenskapsrådet</span>Lena Johansson de Chateau.

19 forskarskolor har fått upp till 2,5 miljoner kronor vardera per år i fem år från Vetenskapsrådet.
Forskarskolor har funnits ett tag, i högst varierande skepnad. Några har varit ett steg mellan grundutbildning och forskarutbildning, andra har innefattat hela program med anställning av doktorander.

— Alla är "skolor", där det bedrivs undervisning i forskning för doktorander, säger Lena Johansson de Chateau, projektledare för Vetenskapsrådets satsning på forskarskolor. Men där slutar likheterna. Varje finansiär, varje lärosäte, ja varje forskarskola har sin egen struktur och form.

Regeringsuppdrag

Vetenskapsrådets senaste satsning är ett uppdrag från förra regeringen med huvudsyftet att "stärka lärosätenas eget arbete med att höja kvaliteten på forskarutbildningen" och kan ses som ett smörjmedel till befintlig forskarutbildning. Hur kvalitetshöjningen av forskarutbildningen ska gå till är det upp till respektive forskarskola att bestämma.

— Vi var väldigt öppna vid utlysningen, säger Lena Johansson de Chateau. Man kunde gå ihop flera lärosäten inom ett ämne eller flera ämnen på ett lärosäte, men också hålla sig inom ett enda ämne på ett lärosäte. Det var också fritt att bestämma om forskarskolan skulle utgöra ett program under hela forskarutbildningen, eller om doktorander ska kunna delta i vissa kurser då och då.

Meriter viktiga

Vetenskaplig kvalitet och miljö var viktiga kriterier i urvalsprocessen. En förutsättning för en fungerande forskarskola är dock en god organisation med en kompetent ledare — studierektorn. Därför lades stor vikt på dennes vetenskapliga, pedagogiska och administrativa meriter.

Av 63 ansökningar beviljades 19 stycken. (Se hela listanöppnas i nytt fönster nedan.) De får upp till 2,5 miljoner kronor per år under max fem år. Totalt läggs 40 miljoner kronor per år på satsningen.

Fotnot: Läs i Tentakel om Cecilia Hägerhälllänk till annan webbplats som är studierektor för forskarskolan i Molekylär proteinvetenskap på Kemicentrum vid Lunds universitet, en av de 19 som får stöd i år. Läs också i det här numret om forskarskolan i nanovetenskaplänk till annan webbplats som redan dragit igång.

Åsa Langefors

Datum: 2008-01-28
Skriv ut 19 nya forskarskolor

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.