Vetenskapsrådet
"Vetenskapen blir egentligen intressant först vid den gräns där den upphör."
- Justus von Liebig
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
Feb 2008 Nr 1

133 miljoner kronor till infrastruktur

<span class="bldtextfoto">Foto: Vetenskapsrådet</span>Lars Börjesson basar över 700 miljoner kronor på Kommittén för forskningens infrastruktur.

<span class="bldtextfoto">Foto: Vetenskapsråted</span>Magnus Friberg.

Vetenskapsrådet har delat ut 133 miljoner kronor till dyrbar utrustning, planering och drift av infrastrukturer.
För första gången gjordes en särskild utlysning av driftsbidrag – som alla gick till klimatområdet.
Pengarna ingår i 2007 års stora utlysning. Totalt inkom 114 ansökningar, varav 33 beviljades (29 procent). Se hela listanlänk till annan webbplats.
En femtedel av ansökningarna kom från kvinnor — och lika stor andel beviljades.

Budget på 700 miljoner

Totalt kommer omkring 133 nya miljoner kronor att fördelas för de kommande åren. Vetenskapsrådets hela budget för forskningsinfrastruktur under 2008 är 700 miljoner. Där ingår, förutom tidigare beslutade bidrag, även drift av nationella forskningsanläggningar och medlemskap i internationella anläggningar.

— Med den nya bidragsformen, driftsbidrag, kompletterar vi utbudet av infrastrukturstöd, säger Lars Börjesson, huvudsekreterare i Kommittén för forskningens infrastrukturer, KFI. Nu finns det möjlighet för forskare att söka bidrag för hela processen — att planera, bygga upp och driva infrastrukturer.

Vetenskapsrådet har även tidigare betalat ut driftsbidrag för olika anläggningar, men nu ville man testa ett öppet ansökningsförfarande, bland annat för medlemskap i olika internationella infrastrukturer.
— Vi har inte råd med allt, så det blir enklare, rättvisare och mer transparent med forskarinitierade ansökningar som ställs mot varandra, säger Magnus Friberg, handläggare på KFI.

Tre driftsbidrag

Det kom in 21 ansökningar om driftsbidrag. Av dessa beviljas tre som går till:
•    Drift av ett internationellt djupborrningsprojekt på Grönland. Där ska forskarna studera klimatförändringar genom analyser av isborrkärnor från tiden före senaste istiden.
•    Drift av Abisko naturvetenskapliga station. Syftet är bland annat att säkerställa att de mer än 100 år gamla mätserier som produceras där inte ska brytas.
•    Medlemskap i djupborrningsprogrammet "International Continental Scientific Drilling Program". Forskarna ska studera den svenska berggrunden för att bättre förstå processer som till exempel jordskalv men också hur vi bäst utnyttjar de energiresurser som finns i berget. (Läs merlänk till annan webbplats i detta nummer av Tentakel.)

— Att de tre som beviljas i år finns inom miljö- och klimatområdet är nog mest en tillfällighet, tror Lars Börjesson, men det får framtiden utvisa.
Ansökningarna bedömdes helt enkelt som de bäst organiserade och genomarbetade och visar att det finns ett brett nationellt intresse för projekten.

Eva Barkeman

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.